1. TARYFA ZA CIEPŁO I ZASADY ROZLICZEŃ ZA CIEPŁO

2. OFERTA ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
mapa zasięgu sieci ciepłowniczej

3. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – PROGRAM CCW

Dokumenty do pobrania

Ankieta ZC
Taryfa opłat  do 30.09.2018 – opublikowana w Dz.U. Woj. Podkarpackiego poz 2887 z 2016 roku.
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia
Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie ogrzewania obiektów
Wniosek o zmianę mocy zamówionej
Wniosek o zmianę adresu Odbiorcy
Warunki techniczne przyłączenia do sieci.
Umowa przyłączeniowa.
Umowa sprzedaży ciepła.
Informacja o sprzedaży żużla.
Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła

 

4. DEZYNFEKCJA TERMICZNA WODY – ZAGROZENIE LEGIONELLĄ

Wniosek o wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji.
Protokół wykonania dezynfekcji termicznej instalacji.
Regulamin przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji.
Oświadczenie odbiorcy dotyczące dezynfekcji termicznej instalacji.