ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

Eksploatacji źródeł i sieci ciepła. Dostawa energii cieplnej do budynków i zakładów.

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

Działalność w zakresie publicznej zorganizowanej autobusowej komunikacji miejskiej.

ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH

Budowa, przebudowa i remont dróg i ulic, parkingów, placów, chodników.

ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Naprawa i serwis samochodów.

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW

Działalność w zakresie zagospodarowywania surowców wtórnych.

STACJA PALIW

Sprzedaż paliw płynnych oraz części zamiennych do samochodów.

Aktualności

Rozkład jazdy MKS w dniu 12.11.2018 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w dniu 12.XI.2018 r. autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta.

dowiedz się więcej

Informacja o zaprzestaniu odbioru odpadów biodegradowalnych tzw. zielonych

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 7 listopada 2018r. wszystkie instalacje służące do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w Regionie Południowym gospodarki odpadami, jak również poza tym regionem odmówiły Gminie Miasta Sanoka przyjęcia tych odpadów. Spowodowane jest to wykorzystaniem przez wszystkie instalacje limitów na przetwarzanie tego rodzaju odpadów. W związku z

dowiedz się więcej

Przerwa w dostawie wody

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na awarię magistrali wodociągowej wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w dniu 07.11.2018r. do godzin popołudniowych. Przerwa w dostawie wody wystąpi w Sanoku w dzielnicy Dąbrówka oraz w części dzielnicy Wójtostwo (lewa strona ulicy Jana Pawła II w

dowiedz się więcej

Informacja o publikacji taryfy za dostarczane ciepło

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje ze od dnia 01.10.2018 r. obowiązuje nowa taryfa za dostarczane ciepło. Treść taryfy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa.   Link do taryfy. 

dowiedz się więcej

Informacja o publikacji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.40.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 16 maja 2018 r.

dowiedz się więcej
© 2017 SPGK Sanok- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Internet: www.spgk.com.pl
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl


woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
Ul. Jana Pawła II 59


Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel 13 46 47 900
Fax 13 46 48 862