Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne.