PODAJ STAN WODOMIERZA

 

Prowadzi działalność na terenie miasta w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków

Ponadto świadczymy następujące usługi:

  • wykonawstwo sieci i przyłączy sanitarnych
  • próby szczelności przyłączy wodociągowych
  • czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • wywóz nieczystości płynnych
  • lokalizacja podziemnego uzbrojenia
  • wyznaczania miejsc nieszczelności sieci wodociągowej

Numery telefonów:

Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
013 46 47 859 do 864
Pogotowie Wodociągowe
(czynne całą dobę):
(013) 46 47 910

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat oraz decyzja zatwierdzająca taryfę umieszczone są na stronie internetowej BIP przedsiębiorstwa https://spgk.nowybip.pl/ogloszenia1

Dokumenty/Pliki do pobrania: