Prowadzi działalność w zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont dróg i ulic, parkingów, placów, chodników
  • budowa sieci kanalizacyjnych
  • oznakowanie poziome i pionowe dróg
  • usługi transportowe
  • usługi specjalistycznym sprzętem budowlano-drogowym
  • usługi w zakresie wywozu odpadów segregowanych
  • zimowe i letnie utrzymanie dróg

Telefon: (013) 46 47 855