Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki.

W SKŁAD ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA WCHODZĄ:

  • Magryta Zbigniew – Prezes
  • Florian Bartłomiej – Członek zarządu