W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Jacek Zając Przewodniczący Rady
Przedstawiciel Właściciela
Piotr Frączek Sekretarz Rady
Przedstawiciel Właściciela
Adam Pałacki Członek Rady
Przedstawiciel Właściciela
Eugeniusz Kopka Członek Rady
Przedstawiciel Pracowników
Stanisław Wolwowicz Członek Rady
Przedstawiciel Pracowników