Centrala +13 46 47 800
Sekretariat +13 46 47 900
FAX +13 46 48 862
Dział Zaopatrzenia +13 46 47 832
Miejska Komunikacja Samochodowa +13 46 47 840
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych +13 46 47 847
Zakład Obłsugi Technicznej +13 46 47 850
Zakład Dróg Miejskich +13 46 47 855
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – wywóz nieczystości płynnych +13 46 47 864
Zakład Wodociągów i kanalizacji – Zgłaszanie stanu wodomierzy +13 46 47 859
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne +13 46 47 910
Zakład Ciepłowniczy +13 46 47 921
Oczyszczalnia Ścieków +13 46 47 925
Stacja Uzdatniania Wody Trepcza +13 46 47 930
Stacja Uzdatniania Wody Zasław +13 46 47 867
Stacja Paliw +13 46 47 866

Formularz kontaktowy