SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O.


woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
Ul. Jana Pawła II 59

Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel 13 46 47 900
fax 13 46 48 862


 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje Szanownych Klientów o czasie pracy poszczególnych zakładów przedsiębiorstwa w okresie świątecznym:
 
Stacja Paliw               24.12.2014 r.             czynna od godz. 6:00 do godz.   17:00
                                 25.12.2014 r.              nieczynne
                                 26.12.2014 r.              czynna od godz. 7:00 do godz.  17:00
                                 27.12.2014 r.              czynna od godz. 6:00 do godz.  20:00
                                 28.12.2014 r.              czynna od godz. 7:00 do godz.  20:00
                                 31.12.2014 r.              czynna od godz. 6:00 do godz.  19:00
                                 01.01.2015 r.              czynna od godz. 7:00 do godz.  19:00
 
Zakład Obsługi Technicznej           
                                   24.12.2014 r.             - dyżur od godz.  7:00 do 14:30
                                   27.12.2014 r.             - nieczynne
                                   31.12.2014 r.             - dyżur od godz.  7:00 do 14:30
 
Sklep Motoryzacyjny                      
                                   24.12.2014 r.             - czynny od godz. 7:00 do 15:00
                                   27.12.2014 r.              - nieczynne
                                   31.12.2014 r.             - czynny od godz. 7:00 do 15:00
 
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych
                                   24.12.2014 r.             - czynny od godz. 8:00 do 16:00
                                   27.12.2014 r.             - czynny od godz. 8:00 do 16:00
                                   31.12.2014 r.             - czynny od godz. 8:00 do 16:00
 
Kasa w dniu 24.12.2014 r. nieczynna. W dniu 31.12.2014 r. czynna od 7:15 do 10:00.
 
Za utrudnienia związane ze zmianą czasu pracy serdecznie przepraszamy.
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT
Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku
 
Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z późn. zm.), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje wszystkich Klientów, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok.
 
Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania zostało umieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SPGK Sp. z o.o. http://spgk.com.pl/cat-3,sub-13.html oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Jednocześnie informujemy, iż każdy odbiorca usług, waz z pierwszymi dostarczonymi
w 2015 roku fakturami VAT za dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków, otrzyma wyciąg z taryf dotyczący obowiązujących cen za wodę i ścieki wraz z informacją wskazującą wysokość stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla danego odbiorcy.
 


                Sanok, 2014-12-16
                                                                  OGŁOSZENIE
                                                                              
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że zgodnie z decyzją organizatora (Urząd Miasta w Sanoku) w okresie Świąteczno - Noworocznym autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg następujących rozkładów jazdy:
·       24 grudnia 2014 r. (Wigilia) – autobusy kursują wg rozkładu na dni robocze do godziny 18:00 (wszystkie kursy rozpoczynające się przed godziną 18:00 zostaną dokończone).
·    25 grudnia 2014 r. (Boże Narodzenie - 1 dzień Świąt) - autobusy komunikacji miejskiej nie kursują.
·       26 grudnia 2014r. (Boże Narodzenie – 2 dzień Świąt) - autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu na niedziele i święta.
·       31 grudnia 2014 r. (Sylwester) - do godziny 20:00 autobusy komunikacji kursują wg rozkładu na dni robocze, po godzinie 20:00 wg rozkładu na niedziele i święta.
·       1 stycznia 2015 r. (Nowy Rok) - autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu na niedziele i święta.
·       6 stycznia 2015 r. (Święto Trzech Króli) - autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu na niedziele i święta.
 
 
 
 
 
  
  


Sanok, 18.08.2014r.
OGŁOSZENIE.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w ramach poprawy jakości świadczonych usług przewozowych miejskiego transportu publicznego udostępniony został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
System ten, przy wykorzystaniu dostępnych mediów (Internet, telefony komórkowe, informacyjne tablice przystankowe) umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
Po kliknięciu na zakładkę uruchamiającą tryb wyszukiwania w Internecie na stronie http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/
oraz po wybraniu numeru linii i kierunku, na tle mapy pokazywana jest trasa linii z przystankami oraz piktogramem poruszającego się autobusu z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyśpieszeń. Ponadto po kliknięciu na dowolny przystanek, na mapie pojawia się wirtualna tablica przystankowa na wzór tych rzeczywistych, przedstawiająca zarówno ogólny rozkład jazdy, jak i również godziny odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych w najbliższym czasie.
            Dostęp do informacji pasażerskiej w telefonach komórkowych jest możliwy przez aplikację myBus online, która dla miasta Sanoka została upubliczniona w sklepach:
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje o aplikacji dostępne są na stronie:
http://www.mybusonline.pl
 
Równocześnie pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu dostępna jest informacja pasażerska statyczna o zaplanowanym do realizacji rozkładzie jazdy na stronie www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej) oraz na stronie www.info.sanok.pl