SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O.


woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
Ul. Jana Pawła II 59

Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel 13 46 47 900
fax 13 46 48 862

 
Sanok, 28.10.2014r.

INFORMACJA

          Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że zgodnie z decyzją organizatora lokalnego transportu zbiorowego w autobusowej komunikacji miejskiej (Gmina Miasta Sanoka) od dnia 3.11.2014r. (poniedziałek)  dwa kursy linii Nr 3 w dni robocze (kurs z godziną odjazdu 5;35 z przystanku Jana Pawła II (SPGK) przesunięty na godzinę 5;25) oraz kurs z godziny 11;35 – odjazd z przystanku Jana Pawła II (SPGK)) zostają wydłużone do miejscowości WUJSKIE (przystanek końcowy Wujskie Góra). Odjazd z Wujskiego – godzina 6;03 i 12;18
        Równocześnie informuje się, że Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr LXIII/503/14   z dnia 11.09.2014r. od dnia 1 LISTOPADA 2014r. zostają ujednolicone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów we wszystkich strefach w autobusowej komunikacji miejskiej, dla której organizatorem jest GMINA MIASTA SANOKA , ponadto wydłużono zasięg obowiązywania STREFY – O w Taryfie Opłat do miejscowości CZERTEŻ i ZABŁOTCE oraz do przystanków podmiejskich SANOCZEK 1 , ZAHUTYŃ 1 , ZAWADKA. Podstawą do korzystania z w/w uprawnień na podstawie biletów miesięcznych jest wymiana zaświadczenia z określoną strefą przejazdu.
Szczegóły zmian będą zawarte w Taryfie Opłat oraz w Wyciągu z Regulaminu Przewozu Osób i Bagażu, które zostaną umieszczone w autobusach oraz na stronie internetowej www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej).
 
 
 
 
 Sanok, 24.10.2014r.
 
INFORMACJA.
 
          Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku informuje uprzejmie, że w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców odwiedzających Cmentarze z okazji Dnia Wszystkich Świętych zostają uruchomione dodatkowe kursy na liniach autobusowych w komunikacji miejskiej:
 
1.   Linia kursująca pod numerem „2” na trasie:
 
§ ul.JANA PAWŁA II- ul.Traugutta- ul.Królowej Bony- ul.Lwowska- ul.Jagiellońska - ul.Kościuszki- ul.Rymanowska- ul.Konopnickiej- ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy).
Powrót:
§ ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy) - ul.Konopnickiej - ul.Rymanowska -  ul.Kościuszki - ul.Podgórze - ul.Królowej Bony- ul.Traugutta - ul.Sadowa- ul.JANA PAWŁA II.
 
Godziny odjazdu autobusu w dniach 31.X.  i  3.XI. z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
910 - 1200 - 1400 – 1545
 
Godziny odjazdu autobusu w dniach 31.X. i 3XI.  z przystanku przy ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
1000 - 1300 - 1500 – 1625
 
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1.XI. z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
910 – 1100 – 1245 - 1345 – 1445 – 1545
 
Godziny odjazdu autobusu  w dniu 1.XI.  z przystanku przy ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
1000 - 1150 – 1310 – 1410 – 1535 - 1625
 
Godziny odjazdu autobusu w dniu 2.XI. z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
910 – 1100 – 1245 - 1345 – 1445
 
Godziny odjazdu autobusu w dniu 2.XI. z przystanku przy ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
1000 - 1150 – 1310 – 1410 – 1535
 
2.   Dodatkowa linia autobusowa kursująca w dniu 1.XI. na trasie:
 
§ ul.RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny) - ul.Kościuszki - ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada).
 
Powrót:
§ ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada)- ul.Jagiellońska- ul.Kościuszki – ul.RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny).
 
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul.RYMANOWSKIEJ (Cmentarz):
 
941 - 1021 - 1101 - 1146 – 1236 - 1326 - 1416 - 1506 – 1556
 
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz):
 
930 – 1015 - 1055 - 1140 - 1225 - 1310 - 1405 – 1455 - 1540 - 1630


  
  


Sanok, 18.08.2014r.
OGŁOSZENIE.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w ramach poprawy jakości świadczonych usług przewozowych miejskiego transportu publicznego udostępniony został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
System ten, przy wykorzystaniu dostępnych mediów (Internet, telefony komórkowe, informacyjne tablice przystankowe) umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
Po kliknięciu na zakładkę uruchamiającą tryb wyszukiwania w Internecie na stronie http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/
oraz po wybraniu numeru linii i kierunku, na tle mapy pokazywana jest trasa linii z przystankami oraz piktogramem poruszającego się autobusu z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyśpieszeń. Ponadto po kliknięciu na dowolny przystanek, na mapie pojawia się wirtualna tablica przystankowa na wzór tych rzeczywistych, przedstawiająca zarówno ogólny rozkład jazdy, jak i również godziny odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych w najbliższym czasie.
            Dostęp do informacji pasażerskiej w telefonach komórkowych jest możliwy przez aplikację myBus online, która dla miasta Sanoka została upubliczniona w sklepach:
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje o aplikacji dostępne są na stronie:
http://www.mybusonline.pl
 
Równocześnie pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu dostępna jest informacja pasażerska statyczna o zaplanowanym do realizacji rozkładzie jazdy na stronie www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej) oraz na stronie www.info.sanok.pl
Sanok, 9.VI.2014r.


OGŁOSZENIE
 

 
         Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w związku z likwidacją kiosku przy ul.Jagiellońskiej znaczki do biletów miesięcznych MKS począwszy od miesiąca lipca 2014r. będą sprzedawane przez Biuro Turystyczne PT-H „AVANTI” przy ul.Kościuszki 12.
         Sprzedaż znaczków będzie prowadzona na przełomie każdego m-ca (od 25 dnia jednego miesiąca do 5 dnia roboczego następnego miesiąca) w godzinach pracy Biura tj. od godziny 8;00 do godziny 17;00 w dni robocze oraz od godziny 9;00 do godziny 12;00 w soboty.