Sanok, 25.08.2015r.

INFORMACJA

    Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że od dnia 31.08.2015r. (poniedziałek) na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Sanoka i Gminą Sanok kursy linii Nr „3” w dni robocze od poniedziałku do piątku z godziny 6;22 (Biała Góra > Zawadka) oraz z godziny 14;15 (Jana Pawła II (SPGK) > Bykowce) zostają wydłużone do miejscowości Załuż – Wujskie (odjazdy kursów z Wujskiego – 7;13 i 14;53). 
W związku z wydłużeniem w/w kursów do miejscowości Wujskie dla niektórych kursów linii Nr „3” w dni robocze od poniedziałku do piątku wprowadza się następujące korekty:

  • kurs relacji Jana Pawła II (SPGK) > Zawadka z godziny 6;05  zostaje przyśpieszony o 5 minut na godzinę 6;00
  • kurs relacji Zawadka > Jana Pawła II (SPGK) z godziny 6;30 zostaje przyśpieszony o 5 minut na godzinę 6;25
  • kurs relacji Zawadka > Jana Pawła II (SPGK) z godziny 7;30 zostaje przyśpieszony o 5 minut na godzinę 7;25
  • kurs relacji Bykowce > Biała Góra z godziny 14;57 zostaje opóźniony o 5 mi-nut na godzinę 15;02
  • ulega likwidacji kurs relacji Jana Pawła II (SPGK) > Zawadka z godziny 6;55  i zostaje on zastąpiony kursem linii NR „50” wydłużonym do Zawadki z godziną odjazdu z przystanku Jana Pawła II (SPGK) – 6;45

Ponadto ulega zmianie godzina odjazdu dla kursu linii NR „4” relacji Bykowce > Sanoczek z godziny 7;27 na godzinę 7;22.

  Szczegóły wprowadzonych zmian zostaną udostępnione na stronach internetowych http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/  ,  www.spgk.com.pl ,  www.info.sanok.pl  oraz na przystankowych rozkładach jazdy.  

Sanok, 22.06.2015r.


INFORMACJA


          Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że zgodnie z decyzją organizatora lokalnego transportu zbiorowego w autobusowej komunikacji miejskiej (Gmina Miasta Sanok) od dnia 29.06.2015r. (poniedziałek)  kurs linii Nr 3 w dni robocze z godziny 19;32 – odjazd z przystanku Biała Góra oraz kurs linii Nr 4 w dni robocze relacji Sanoczek – Bykowce z godziny 15;05 – odjazd z przystanku w Sanoczku zostają wydłużone do miejscowości WUJSKIE (przystanek końcowy Wujskie Góra). Odjazd z Wujskiego – godzina 15;53 i 20;10
        Równocześnie zostaje opóźniony o 5 minut kurs linii Nr 9 na trasie Dąbrówka – Wójtowstwo (Jana P.II) z godziny 15;30 na godzinę 15;35
Szczegóły wprowadzonych zmian zostaną udostępnione na stronach internetowych http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/ , www.spgk.com.plwww.info.sanok.pl oraz na przystankowych rozkładach jazdy. 
 

  
  


Sanok, 18.08.2014r.

INFORMACJA

     Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w ramach poprawy jakości świadczonych usług przewozowych miejskiego transportu publicznego udostępniony został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. System ten, przy wykorzystaniu dostępnych mediów (Internet, telefony komórkowe, informacyjne tablice przystankowe) umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. 
      Po kliknięciu na zakładkę uruchamiającą tryb wyszukiwania w Internecie na stronie http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/ oraz po wybraniu numeru linii i kierunku, na tle mapy pokazywana jest trasa linii z przystankami oraz piktogramem poruszającego się autobusu z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyśpieszeń. Ponadto po kliknięciu na dowolny przystanek, na mapie pojawia się wirtualna tablica przystankowa na wzór tych rzeczywistych, przedstawiająca zarówno ogólny rozkład jazdy, jak i również godziny odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych w najbliższym czasie.   Dostęp do informacji pasażerskiej w telefonach komórkowyc jest możliwy przez aplikację myBus online, która dla miasta Sanoka została upubliczniona w sklepach:
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje o aplikacji dostępne są na stronie:
http://www.mybusonline.pl

    Równocześnie pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu dostępna jest informacja pasażerska statyczna o zaplanowanym do realizacji rozkładzie jazdy na stronie www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej) oraz na stronie www.info.sanok.pl