ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

Eksploatacji źródeł i sieci ciepła. Dostawa energii cieplnej do budynków i zakładów.

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

Działalność w zakresie publicznej zorganizowanej autobusowej komunikacji miejskiej.

ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH

Budowa, przebudowa i remont dróg i ulic, parkingów, placów, chodników.

ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Naprawa i serwis samochodów.

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW

Działalność w zakresie zagospodarowywania surowców wtórnych.

STACJA PALIW

Sprzedaż paliw płynnych oraz części zamiennych do samochodów.

Aktualności

OGŁOSZENIE !!!

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Ciepłowniczy informuje, że do dnia 24 sierpnia 2018 r. zostaje przedłużona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Łaziennej. Zamknięty będzie fragment drogi od wjazdu na parking poziomowy do skrzyżowania z ul. Cerkiewną. Za utrudnienia przepraszamy !

dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Kwiatowej i Młynarskiej w Sanoku, mogą wystąpić w ciągu dnia chwilowe przerwy w ciągłości dostawy wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym. Planowany termin zakończenia prac 25.08.2018r. Prace będą realizowane etapami: etap

dowiedz się więcej

INFORMACJA

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.40.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 16 maja 2018 r.

dowiedz się więcej

INFORMACJA

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że posiada do wynajęcia busa marki Peugeot Traveller, w konfiguracji kierowca oraz siedmiu pasażerów, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów zarówno na terenie kraju jak również poza jego granicę. To nowoczesny, o bardzo bogatym standardzie wyposażenia samochód, zapewniający wysoki komfort podróżowania. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW na przejazdy krajowe

dowiedz się więcej

INFORMACJA

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

dowiedz się więcej
© 2017 SPGK Sanok- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Internet: www.spgk.com.pl
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl


woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
Ul. Jana Pawła II 59


Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel 13 46 47 900
Fax 13 46 48 862