SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O.


woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
Ul. Jana Pawła II 59

Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel 13 46 47 900
fax 13 46 48 862


Sanok, 16.10.2014r.

INFORMACJA

          Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje P.T. Podróżnych, że zgodnie z decyzją organizatora lokalnego transportu zbiorowego (Gmina Miasta Sanoka) z dniem 20.10.2014r. (poniedziałek) do rozkładu jazdy w dni robocze zostaje wprowadzony kurs linii Nr „2” z godzinami odjazdu: 9;10 – przystanek WÓJTOWSTWO (ul.Jana Pawła II - SPGK) i o godzinie 10;00 – przystanek USTRONIE (ul.Konopnickiej - Cmentarz).


  
  


Sanok, 18.08.2014r.
OGŁOSZENIE.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w ramach poprawy jakości świadczonych usług przewozowych miejskiego transportu publicznego udostępniony został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
System ten, przy wykorzystaniu dostępnych mediów (Internet, telefony komórkowe, informacyjne tablice przystankowe) umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
Po kliknięciu na zakładkę uruchamiającą tryb wyszukiwania w Internecie na stronie http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/
oraz po wybraniu numeru linii i kierunku, na tle mapy pokazywana jest trasa linii z przystankami oraz piktogramem poruszającego się autobusu z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyśpieszeń. Ponadto po kliknięciu na dowolny przystanek, na mapie pojawia się wirtualna tablica przystankowa na wzór tych rzeczywistych, przedstawiająca zarówno ogólny rozkład jazdy, jak i również godziny odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych w najbliższym czasie.
            Dostęp do informacji pasażerskiej w telefonach komórkowych jest możliwy przez aplikację myBus online, która dla miasta Sanoka została upubliczniona w sklepach:
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje o aplikacji dostępne są na stronie:
http://www.mybusonline.pl
 
Równocześnie pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu dostępna jest informacja pasażerska statyczna o zaplanowanym do realizacji rozkładzie jazdy na stronie www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej) oraz na stronie www.info.sanok.pl
Sanok, 9.VI.2014r.


OGŁOSZENIE
 

 
         Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w związku z likwidacją kiosku przy ul.Jagiellońskiej znaczki do biletów miesięcznych MKS począwszy od miesiąca lipca 2014r. będą sprzedawane przez Biuro Turystyczne PT-H „AVANTI” przy ul.Kościuszki 12.
         Sprzedaż znaczków będzie prowadzona na przełomie każdego m-ca (od 25 dnia jednego miesiąca do 5 dnia roboczego następnego miesiąca) w godzinach pracy Biura tj. od godziny 8;00 do godziny 17;00 w dni robocze oraz od godziny 9;00 do godziny 12;00 w soboty.